Hizmetlerimiz

Aşevi
<h3>Ulucanlar Aş Ocağı</h3> <p><strong>Amaç</strong>: İhtiyaç sahiplerine yılın 365 günü sıcak yemek dağıtımı yapmak, ayrıca bölgemizde olabilecek doğal afetler için de yedek mutfak bulundurmak.</p> <p><strong>Hizmetler</strong>: Türk Kızılay Derneği Ankara Şubesi’nin Ulucanlar Aş Ocağı, yaklaşık 100 yıldır ihtiyaç sahiplerine yemek desteğinde bulunuyor. 25 bin bağışçısı ve 2 bin gönüllüsü bulunan Türk Kızılay Ankara Şube bünyesinde faaliyet gösteren Ulucanlar Aş Ocağı günde ortalama 10 bin kişiye 3 çeşit sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. <br />Kurtuluş Savaşı’nın bitmesinin ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan Ankara Ulucanlar Aş Ocağı, 1923 yılında resmi olarak açıldı. Uzun yıllar 1500 kişilik kapasite ile hizmet veren Ulucanlar Aş Ocağı, 4 yıldan beri rutinde 10 bin, çift vardiya çalıştıklarında ise 20 bin kişiye hizmet sağlıyor. Yemeklerini genelde öğlen veya akşam dağıtan Ulucanlar Aş Ocağı, Ramazan Ayında ise iftarlık ve sahurluk dağıtımı yapıyor. Ankara’nın her noktasından gelen iftar taleplerini karşılayan Ulucanlar Aş Ocağı, çeşitli dernekler, gençlik merkezleri, sosyal hizmet merkezi, okullar, hastaneler ve hastanelerin acil servis bölümlerinde yemek dağıtımı yapıyor. <br />Ulucanlar Aş Ocağı’nin, bölgemizde oluşabilecek doğal afetler içinde yedek bir mutfağı bulunuyor. Doğal afet durumunda aş ocağımız yemek nakil ve ikram araçları ile 3 öğün olarak yaklaşık 25 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapabilecek kapasitededir.</p>
Sosyal Hizmet Merkezi
<h3>Türk Kızılayı Şehit Serhat Önder Sosyal Hizmet Merkezi</h3> <h4>AMAÇ</h4> <p>Faaliyetlerine Temmuz 2017 yılında başlayan Türk Kızılayı Şehit Serhat Önder Sosyal Hizmet Merkezi, Ankara'ya uzun süreli tedavi için gelen hasta yakınlarına, yerel halka, sığınmacı ve mültecilere sosyal, hukuki danışmanlık, sağlık danışmanlığı, dil ve meslek edindirme kursları vererek tek bir merkezden birden fazla hizmete erişimlerinin sağlanması amacıyla kuruldu. Merkez aynı zamanda, bu bireylerin günlük hayattaki problemlerinin çözümü ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmet de veriyor. </p> <h4>HİZMETLERİMİZ</h4> <p>Hasta yakınları için ücretsiz konaklama hizmeti <br />Sosyal Hizmet Merkezi, Ankara’daki hastanelerde yatan hastası bulunan ancak kendisinin kalacak yeri olmayan ihtiyaç sahiplerine hizmet sağlıyor. 17 yatak kapasitesi bulunan merkezde hasta yakınları için banyo, çamaşır yıkama, ütü yapma, bebek emzirme, süt hazırlamak amacıyla kurulmuş alanlar da mevcut. <br /><br /><strong>Danışmanlık Hizmeti <br /></strong>Şehit Serhat Önder Sosyal Hizmet Merkezi’ne başvuran bireylerin sorun çözme bilgi ve becerilerinin artırılması yönünde eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Danışmanlık, alanında uzman kişiler tarafından insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesi içinde bireyleri güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımla faydalanıcılara sağlanmakta. <br /><br /><strong>Psikososyal Destek <br /></strong>Sosyal Hizmet Merkezi bölgesindeki birey, aile ve toplumun daha iyi yaşam koşullarına ulaşmalarının sağlanması, sorunlarla baş edebilmeleri, katılımcı, üretken ve kendilerine yeterli hale gelebilmeleri amacıyla, koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, destekleyici-rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetleri yürütülmekte ve koordine edilmektedir. <br /><strong><br /></strong><strong>Saha çalışmaları, ev ziyaretleri ve vaka yönetimi <br /></strong><u>a) Saha Çalışmaları:</u> Müracaatçıların durumlarının tespiti, sosyal risk faktörlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar. <br /><u>b) Ev Ziyaretleri:</u> Bireylerin beklenti ve ihtiyaçlarının tespiti için yapılmaktadır. Gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde standart formlar kullanılarak ailenin sosyoekonomik koşullarına, yaşam standartlarına, kültürel uyumlarına ve bunun gibi birçok alana ilişkin bilgiler edinilmekte. Bu bilgiler ışığında gerekli kurumlara yönlendirmeler yapılmaktadır. <br /><u>c) Vaka Yönetimi:</u> Merkeze yapılan başvurular ve dezavantajlı bölgelerdeki tespitler doğrultusunda süreç başlatılmaktadır. Müracaatçıların sosyal ve psikolojik iyilik hallerinin yükseltilmesi için; ekonomik, sosyal durumları değerlendirilmekte; bireylerin gelişimsel öyküsü alınmakta, ihtiyaç ve sorun tespiti ile içinde bulundukları duruma yönelik yönlendirmeler yapılıyor. <br /><br /><strong>Sağlık hizmetleri <br /></strong>Merkezin faaliyetlerinden yararlanan hasta yakınlarının ve sağlık imkânlarına erişemeyen yerel halk ile mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimleri sağlanıyor. Bu bireylere hakları konusunda bilgi verilerek gerekli yönlendirmeler yapılıyor. <br /><br /><strong>Sosyal, kültürel ve uyum faaliyetleri <br /></strong>Birey ve ailelerin bilgi, bilinç düzeylerini ve toplumsal yaşama katılımlarını artırmaya yönelik eğitim, kültür, sosyal vb. alanlarda faaliyetler yapılarak yerel halk ile sığınmacı ve mülteciler arasında kaynaşma gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda özel günlerde toplumda farkındalık artırıcı çalışmalar yapılıyor. <br /><br /><strong>İhtiyaca yönelik seminerler <br /></strong>Bireylerin sorunları tespit edilip bu alanlara yönelik eğitici-öğretici, bilgilendirici seminerler düzenleniyor. <br /><strong><br />Meslek edindirme kursları <br /></strong>Sosyal Hizmet Merkezi’ndeki kişilerin ilgi, istek, yetenek, beklenti ve taleplerine göre mesleki ve sosyal kültürel amaçlı kurslar açılıyor. Bu kurslar bireylerin gelişimini desteklemek ve yaşam kalitesini arttırmak, aynı zamanda bir mesleği yerine getirmek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamakta. Merkezde, kuaförlük, cilt bakım, biçki dikiş kursları veriliyor. <br /><strong><br />Dil kursları <br /></strong>Sosyal Hizmet Merkezi’ne başvuran yerel halk, mülteci ve sığınmacı kadın ve erkekler için Türkçe kursu veriliyor. <br /><strong><br />Ücretsiz yemek hizmeti <br /></strong>Sosyal Hizmet Merkezi’nde Türk Kızılay Ankara Şubesi Ulucanlar Aş Ocağı’ndan gelen yemekler, öğle saatlerinde faydalanıcılara sunuluyor. <br /><strong><br />Çocuk Etkinlik Alanı <br /></strong>Sosyal Hizmet Merkezi’nde çocukların sosyal, bilişsel ve biyolojik gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapılıyor. <br /><br /><strong>D</strong><strong>iğer psikososyal faaliyetler (grup çalışmaları, bireysel görüşmeler) <br /></strong><u>Bireysel Görüşmeler:</u> Bireysel görüşme ihtiyacı tespit edilen kişilere öncelikli olarak değerlendirme amaçlı bireysel görüşme planı yapılıyor. Değerlendirme görüşmesinin ardından ihtiyaç temelli bir müdahale planı oluşturuluyor. <br /><u>Grup Çalışmaları:</u> Belirli konularda ortak çalışma ihtiyacı içerisinde olan bireylere yönelik grup çalışmaları planlanmakta. Bu çalışmalarda grubun ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda şekillenen konular üzerinde oturumlar şeklinde devam eden grup çalışmaları gerçekleştiriliyor.</p> <p><strong>İLETİŞİM BİLGİLERİ:</strong> <br />Adres: Babür Cad. No:4<br />Altındağ-Ankara<br />Sabit Telefon: 0312 316 26 32</p>

Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.

Detaylı Bilgi